CMC Cloud
Banner Vai trò của công nghệ 4.0 trong giáo dục và xu hướng hiện nay

16/06/2020

Vai trò của công nghệ 4.0 trong giáo dục và xu hướng hiện nay

Việc ứng dụng công nghệ 4.0 trong giáo dục đã mang lại những lợi ích to lớn cho giáo viên và học sinh. Bên cạnh hình thức học offline, học trực tuyến là một hình thức giáo dục mới ra đời của việc ứng dụng công nghệ 4.0 trong giáo dục

Cloud Blog

back to top

Register for consultation

Certificate

ibm33
ibm
google cloud
pci
iso 27018
iso 27017
iso

© 2023 CMC Cloud - Copyright by CMC Telecom.

Business Registration Certificate: 0102900049 - Issued on: 05/09/2008, 12th amendment on: 09/10/2017.

Licensing authority: Department of Business Registration - Hanoi Department of Planning and Investment.