banner

Webinar

Tại sao Doanh nghiệp nên tham dự Webinar này? 3

time-icon

08:00 05/12/2023 - 15:00 07/12/2023

location-icon

MRD Place - Tầng `8, Tòa nhà Viet Tower, Số 1 Thái Hà, Hà Nội

Giải pháp nổi bật: Với hơn 25+ các sản phẩm và giải pháp về điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu, doanh nghiệp có thể nhanh chóng xây dựng
Webinar

Tại sao Doanh nghiệp nên tham dự Webinar này? 4

time-icon

08:00 05/12/2023 - 15:00 07/12/2023

location-icon

MRD Place - Tầng `8, Tòa nhà Viet Tower, Số 1 Thái Hà, Hà Nội

Giải pháp nổi bật: Với hơn 25+ các sản phẩm và giải pháp về điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu, doanh nghiệp có thể nhanh chóng xây dựng
Webinar

Tại sao Doanh nghiệp nên tham dự Webinar này? 5

time-icon

08:00 05/12/2023 - 15:00 07/12/2023

location-icon

MRD Place - Tầng `8, Tòa nhà Viet Tower, Số 1 Thái Hà, Hà Nội

Giải pháp nổi bật: Với hơn 25+ các sản phẩm và giải pháp về điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu, doanh nghiệp có thể nhanh chóng xây dựng
Webinar

Tại sao Doanh nghiệp nên tham dự Webinar này? 6

time-icon

08:00 05/12/2023 - 15:00 07/12/2023

location-icon

MRD Place - Tầng `8, Tòa nhà Viet Tower, Số 1 Thái Hà, Hà Nội

Giải pháp nổi bật: Với hơn 25+ các sản phẩm và giải pháp về điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu, doanh nghiệp có thể nhanh chóng xây dựng
Webinar

Tại sao Doanh nghiệp nên tham dự Webinar này? 7

time-icon

08:00 05/12/2023 - 15:00 07/12/2023

location-icon

MRD Place - Tầng `8, Tòa nhà Viet Tower, Số 1 Thái Hà, Hà Nội

Giải pháp nổi bật: Với hơn 25+ các sản phẩm và giải pháp về điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu, doanh nghiệp có thể nhanh chóng xây dựng
Webinar

Tại sao Doanh nghiệp nên tham dự Webinar này?

time-icon

08:00 09/12/2023 - 15:00 30/12/2023

location-icon

MRD Place - Tầng `8, Tòa nhà Viet Tower, Số 1 Thái Hà, Hà Nội

Giải pháp nổi bật: Với hơn 25+ các sản phẩm và giải pháp về điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu, doanh nghiệp có thể nhanh chóng xây dựng
back to top

logo

© 2023, CMC Cloud. All rights reserved.

Business Registration Certificate

Giấy ĐKKD: 0102900049. Nơi cấp: Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Đặng Tùng Sơn