banner-news

Trong bài này

  10 chiến lược bảo mật Cloud hàng đầu cho doanh nghiệp trên toàn cầu

  10/03/2024

  Trong môi trường kinh doanh bị chi phối bởi các giải pháp cloud-based (dựa trên đám mây), các chiến lược cloud security (bảo mật đám mây) mạnh mẽ cho môi trường đám mây chưa bao giờ quan trọng đến thế. Nhận thấy sự cấp bách này, Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (National Security Agency, NSA) và Cơ quan An ninh Cơ sở hạ tầng và An ninh mạng (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, CISA) đã cùng nhau đưa ra hướng dẫn cấp cao nhất phác thảo 10 chiến lược then chốt để tăng cường bảo mật đám mây. Sáng kiến ​​này được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về khả năng thích ứng của các đối thủ mạng với bối cảnh mở rộng của đám mây. Các sự cố nổi bật, chẳng hạn như các cuộc tấn công vào chuỗi cung ứng phần mềm và các hoạt động nhắm mục tiêu của quốc gia Hoa Kỳ nhằm vào các nền tảng dịch vụ đám mây lớn, càng nhấn mạnh thêm sự cần thiết của các biện pháp bảo mật đám mây mạnh mẽ. Đây sẽ là những chiến lược được chọn lọc kỹ lưỡng, là công cụ hữu ích cho tất cả doanh nghiệp đang và dự định sử dụng đám mây trên toàn cầu.

  Tính cấp thiết của các chiến lược bảo mật đám mây 

  Khi các tổ chức di chuyển dữ liệu lên đám mây để tận dụng khả năng mở rộng, hiệu quả chi phí và tính linh hoạt, thì việc duy trì tính tương đương về on-premises security (bảo mật tại chỗ) và giải quyết các mối đe dọa dành riêng cho đám mây là cần thiết. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cần xem xét cách lây lan của ransomware (mã độc tống tiền) và các thách thức bảo mật trên nhiều đám mây để có hướng giải quyết phù hợp. Sự tiện lợi của các dịch vụ đám mây là sức hấp dẫn của nền tảng đám mây này đối với các đối thủ mạng. Chiến lược bảo mật đám mây đóng vai trò như một phản ứng mạnh mẽ đối với hệ sinh thái đầy rẫy những mối đe dọa bảo mật. Xác định 10 chiến lược quan trọng cần chú ý dưới đây để bảo mật môi trường đám mây một cách hiệu quả cho doanh nghiệp bạn.

  1. Duy trì mô hình trách nhiệm chung trên đám mây:

  Trước khi bắt đầu quyết định sử dụng đám mây, việc cần làm rõ trách nhiệm bảo mật giữa nhà cung cấp dịch vụ đám mây và khách hàng là điều cần thiết cơ bản. Những hiểu lầm trong trách nhiệm của đôi bên có thể dẫn đến các lỗ hổng, vì khách hàng có thể bỏ qua các biện pháp bảo mật quan trọng mà chưa được nhà cung cấp dịch vụ đề cập đến.

  2. Quản lý quyền truy cập và nhận dạng (IAM) đám mây an toàn:

  Các biện pháp kiểm soát quyền truy cập và nhận dạng (IAM) mạnh mẽ là cần thiết để bảo vệ quyền truy cập vào tài nguyên đám mây, ngăn chặn truy cập trái phép và giảm thiểu các vi phạm tiềm ẩn. Các ví dụ về biện pháp kiểm soát IAM có thể bao gồm:

  • Xác thực đa yếu tố (MFA): Yêu cầu nhiều hình thức xác minh quyền truy cập của người dùng để giảm khả năng truy cập trái phép.
   Quyền truy cập đặc quyền tối thiểu: Cấp cho người dùng mức quyền truy cập tối thiểu cần thiết cho vai trò của họ để hạn chế thiệt hại tiềm ẩn từ các tài khoản bị xâm phạm.
  • Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC): Chỉ định quyền dựa trên vai trò trong tổ chức chứ không phải trên cơ sở cá nhân để đơn giản hóa việc quản lý và đảm bảo tính nhất quán.
   Quản lý truy cập đặc quyền (PAM): Giám sát và kiểm soát các đặc quyền nâng cao cũng như việc sử dụng tài khoản quản trị.
  • Liên kết danh tính: Sử dụng các dịch vụ đáng tin cậy của bên thứ ba để xác thực người dùng trên nhiều hệ thống hoặc tổ chức CNTT.
  • Đăng nhập một lần (SSO): Cho phép người dùng truy cập nhiều ứng dụng bằng một bộ thông tin xác thực đăng nhập để giảm thiểu sự mệt mỏi khi phải đăng nhập nhiều mật khẩu và giảm nguy cơ xâm phạm thông tin xác thực.
  • Phân tích hành vi người dùng (UBA): Giám sát hành vi bất thường có thể chỉ ra tài khoản bị xâm phạm.
  • Kiểm tra và báo cáo thường xuyên: Lưu giữ nhật ký hoạt động của người dùng và thường xuyên xem xét các quyền truy cập để xác định và sửa bất kỳ quyền không phù hợp nào.
  • Tự động cung cấp và hủy cung cấp: Tự động hóa quy trình cấp và thu hồi quyền truy cập để đảm bảo cập nhật kịp thời phù hợp với những thay đổi về nhân sự.
   Quản lý vòng đời nhận dạng toàn diện: Quản lý toàn bộ vòng đời của danh tính người dùng từ khi tạo ban đầu đến lưu trữ cuối cùng, đảm bảo rằng quyền truy cập luôn cập nhật và phù hợp.

  3. Thực hành quản lý khóa Cloud Key an toàn:

  Việc quản lý encryption key (khóa mã hoá) đúng cách sẽ đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu nhạy cảm trên đám mây, bảo vệ dữ liệu đó khỏi bị truy cập và rò rỉ trái phép. Các biện pháp quản lý cloud key (khóa đám mây) an toàn cho các doanh nghiệp bao gồm: 

  • Quản lý khóa tập trung (Centralized Key Management): Sử dụng hệ thống quản lý khóa tập trung để duy trì sự giám sát và kiểm soát tất cả các khóa mã hóa.
  • Xoay khóa thường xuyên: Triển khai các quy trình tự động để thường xuyên thay đổi khóa mã hóa, giảm nguy cơ bị xâm phạm khóa theo thời gian.
  • Kiểm soát truy cập đối với khóa: Hạn chế quyền truy cập vào khóa mã hóa dựa trên nguyên tắc đặc quyền tối thiểu, đảm bảo chỉ những người được ủy quyền mới có thể sử dụng hoặc quản lý khóa.
  • Lộ trình kiểm tra việc sử dụng khóa: Lưu giữ nhật ký chi tiết về thời điểm và cách sử dụng khóa để đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm giải trình. Việc tạo các bản kiểm tra việc sử dụng khóa bằng cách ghi nhật ký tỉ mỉ tất cả các quyền truy cập và hành động liên quan đến hoạt động quản lý khóa trong môi trường đảm bảo khả năng truy nguyên rõ ràng về cách sử dụng khóa mã hóa và ai sử dụng, điều này rất quan trọng để duy trì trách nhiệm giải trình và tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật và quyền riêng tư .
  • Lưu trữ khóa an toàn: Lưu trữ khóa trong các mô-đun bảo mật phần cứng an toàn hoặc sử dụng dịch vụ lưu trữ khóa của nhà cung cấp dịch vụ đám mây với sự đảm bảo bảo mật mạnh mẽ.
  • Mã hóa dữ liệu khi lưu trữ và truyền tải: Mã hóa dữ liệu nhạy cảm ngay cả khi được lưu trữ và gửi qua mạng bằng thuật toán mã hóa mạnh.
  • Kế hoạch sao lưu và khôi phục khóa: Thiết lập các quy trình sao lưu mạnh mẽ cho các khóa mã hóa để ngăn ngừa mất dữ liệu và đảm bảo có sẵn các phương pháp khôi phục an toàn.

  Bằng cách tuân thủ các quy tắc này, các tổ chức, doanh nghiệp có thể tăng cường tính bảo mật cho khóa mật mã của họ và nói rộng ra là bảo vệ dữ liệu mà các khóa này mã hóa.

  4. Phân đoạn network và mã hoá:

  Triển khai phân đoạn trong môi trường đám mây, kết hợp với mã hóa, tăng cường bảo mật bằng cách cách ly tài nguyên và bảo vệ dữ liệu khi truyền (in transit) và ở trạng thái nghỉ (at rest). Các doanh nghiệp cần phải sử dụng đến các công cụ phân đoạn vi mô (microsegmentation), nguyên tắc cốt lõi của zero trust (không tin bất kể ai, điều gì) và tự động hóa an ninh mạng để có các biện pháp bảo vệ tốt nhất.

  5. Bảo mật dữ liệu trên đám mây:

  Các chiến lược bảo mật dữ liệu phải bao gồm các biện pháp toàn diện để bảo vệ tính toàn vẹn, bảo mật và tính khả dụng của dữ liệu trên đám mây. Nghe thì có vẻ phức tạp nhưng chung quy lại sẽ bao gồm việc triển khai các phương pháp mã hóa mạnh mẽ cho dữ liệu at rest và in transit, sử dụng các biện pháp kiểm soát truy cập mạnh mẽ và liên tục giám sát hoạt động đáng ngờ bằng phân tích hành vi theo thời gian thực. Ngoài ra, việc áp dụng khung quản trị dữ liệu toàn diện, đảm bảo tuân thủ mô hình trách nhiệm chung về bảo mật đám mây và sử dụng các giao thức quản lý truy cập và nhận dạng (IAM) là rất quan trọng. Thường xuyên tiến hành đánh giá bảo mật, tuân thủ quy định về an ninh mạng và sử dụng các giải pháp bảo mật nâng cao để phát hiện và ứng phó với mối đe dọa nhằm tăng cường hơn nữa khả năng bảo vệ dữ liệu trên đám mây.

  6. Bảo vệ môi trường tích hợp liên tục/phân phối liên tục (CI/CD):

  Đường dẫn CI/CD an toàn rất quan trọng để duy trì tính toàn vẹn và bảo mật của quy trình phân phối phần mềm. Các tổ chức có thể bảo mật quy trình Tích hợp liên tục/Phân phối liên tục (CI/CD) bằng cách triển khai kiểm tra bảo mật tự động, áp dụng kiểm soát phiên bản cho tất cả mã và cấu hình, đồng thời thực thi các biện pháp kiểm soát truy cập nghiêm ngặt cùng với việc quét lỗ hổng bảo mật và đánh giá mã thường xuyên.

  7. Thực thi các biện pháp triển khai tự động an toàn:

  Các biện pháp thực hành cơ sở hạ tầng dưới dạng mã (Infrastructure as Code, IaC) có thể tăng cường đáng kể tính bảo mật bằng cách tự động hóa và tiêu chuẩn hóa các quy trình triển khai, giảm thiểu lỗi do con người. Liên tục theo dõi những sai lệch so với các đường cơ sở bảo mật đã thiết lập trong quá trình triển khai tự động, đảm bảo rằng mọi sai lệch đều được phát hiện và giải quyết kịp thời, một số nền tảng hiện đại tích hợp các biện pháp kiểm soát bảo mật vào vòng đời IaC, cho phép áp dụng nhất quán các chính sách bảo mật trên tất cả các quy trình triển khai tự động, từ đó giảm thiểu rủi ro lỗi của con người và duy trì tình trạng an ninh vững chắc.

  8. Giải quyết các vấn đề phức tạp trong môi trường Hybrid và Multi-Cloud:

  Các tổ chức, doanh nghiệp phải điều hướng các vấn đề phức tạp về bảo mật gia tăng khi vận hành trên nhiều dịch vụ đám mây và môi trường hybrid, đảm bảo các quy tắc bảo mật nhất quán trên tất cả các nền tảng. Với giải pháp bảo mật thống nhất tập trung vào việc giám sát và quản lý trên nhiều dịch vụ đám mây và môi trường hybrid, các tổ chức có thể đảm bảo các chính sách và trạng thái bảo mật nhất quán trên toàn bộ cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp. Việc sử dụng các nền tảng có khả năng tích hợp với nhiều môi trường khác nhau cho phép thực thi liền mạch các biện pháp kiểm soát bảo mật, mang lại khả năng hiển thị và kiểm soát toàn diện đối với bối cảnh đám mây đa dạng.

  9. Giảm thiểu rủi ro từ các nhà cung cấp dịch vụ được quản lý:

  Việc thẩm định và giám sát liên tục các nhà cung cấp bên thứ ba là rất quan trọng để ngăn chặn các lỗ hổng bảo mật trong các dịch vụ đám mây được quản lý. Bằng cách giám sát chặt chẽ hành vi của các ứng dụng và dịch vụ dưới sự kiểm soát của nhà cung cấp, đảm bảo chúng tuân thủ các cấu hình và chính sách bảo mật đã thiết lập, có thể tạo nhật ký hoạt động chi tiết và cơ chế cảnh báo nhằm cung cấp thông tin chi tiết về mọi hành động trái phép hoặc bất thường, cho phép phản ứng nhanh với các hành động tiềm ẩn. các mối đe dọa hoặc vi phạm chính sách.

  10. Quản lý hiệu quả Cloud Log để săn lùng mối đe dọa:

  Việc duy trì và phân tích Cloud log (nhật ký đám mây) là rất quan trọng để phát hiện, điều tra và giảm thiểu các mối đe dọa một cách kịp thời. Nền tảng quản lý nhật ký đám mây nhằm tìm kiếm mối đe dọa bằng cách tổng hợp và chuẩn hóa dữ liệu nhật ký trên nhiều dịch vụ đám mây khác nhau, áp dụng phân tích nâng cao để xác định các mẫu bất thường cho thấy mối đe dọa an ninh mạng. Sau đó, nó liên kết thông tin này với thông tin tình báo về mối đe dọa đã biết, cho phép các nhóm bảo mật chủ động phát hiện, điều tra và ứng phó với các sự cố bảo mật tiềm ẩn một cách nhanh chóng và hiệu quả.

  Những thách thức và giải pháp thực hiện:

  Việc áp dụng các chiến lược bảo mật đám mây trên, đặc biệt là trong môi trường multi-cloud hoặc hybrid cloud phức tạp, đặt ra một số thách thức đáng kể đối với trung tâm điều hành an ninh (SOC). Thành công phụ thuộc vào việc quản trị hiệu quả, giao tiếp nội bộ cũng như khả năng hiển thị và giám sát liên tục. Các nhóm bảo mật, nhà phát triển và lãnh đạo doanh nghiệp phải cộng tác chặt chẽ, sử dụng chiến lược thống nhất để duy trì trạng thái bảo mật mạnh mẽ trong bối cảnh những thay đổi đang diễn ra.

  Việc thực hiện mười chiến lược trên đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện, kết hợp quản trị, công nghệ và cộng tác để chống lại các mối đe dọa mà môi trường đám mây ngày nay phải đối mặt một cách hiệu quả. Bằng cách tuân thủ các nguyên tắc này và tận dụng các nền tảng bảo mật tiên tiến, các tổ chức có thể bảo vệ hệ sinh thái đám mây của mình trước các mối đe dọa hiện tại và tương lai, đảm bảo hoạt động an toàn và linh hoạt của cơ sở hạ tầng kỹ thuật số trong một thế giới ngày càng tập trung vào đám mây.
  CMC Cloud - Giải pháp Điện toán đám mây Toàn diện & Linh hoạt nhất. Cho phép tùy biến sử dụng và quản trị 25+ dịch vụ

  content-banner
  News Detail - Footer Email MKT

  Đăng ký nhận thông tin

  Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất từ CMC Cloud?! Hãy để lại địa chỉ email của bạn ngay để nhận những bản tin bổ ích

  back to top

  logo

  © 2023, CMC Cloud. All rights reserved.

  Business Registration Certificate

  Giấy ĐKKD: 0102900049. Nơi cấp: Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội

  Chịu trách nhiệm nội dung: Đặng Tùng Sơn